Thu Âm Có Video Bằng "FRAPS"

2014-10-11 14:11

FRAPS có thể dùng để thu âm cấp tốc để chia sẻ hát song ca hoặc bỏ lên Youtube.com.

Download link: https://www.mediafire.com/?dz3czg3csdbclxv

***Lưu ý: Files tạo ra từ FRAPS sẽ có dung lượng rất nặng 

Hãy dùng "Fraps Video Converter" để chuyển file tạo bằng FRAPS ra MP4 để úp lên Youtube.com

https://www.freemake.com/how_to/free_fraps_video_converter