Nhà Thờ Giáo xứ Tân Hội xin giúp đỡ

2015-04-10 19:21

Ước mong rằng, Quý vị mở rộng bàn tay nhân ái để chúng tôi xây được một ngôi thánh đường để cho bà con sớm tối cùng nhau thờ phượng Chúa và các sinh hoạt tôn giáo khác.

Vinh-TanHoi-1.jpg

Vinh-TanHoi-6.JPG

Vinh-TanHoi-2.jpg

Vinh-TanHoi-3.jpg

Vinh-TanHoi-4.jpg

Vinh-TanHoi-5.jpg

Theo conggiao.info