Karafun Studio 1.20

2014-10-11 14:10

Karafun Studio 1.20 - Dành cho các bạn nào có hứng thú tự làm nhạc Karafun.

Download: https://www.mediafire.com/?enzpt806b20wlkz

Lưu ý: Khi xài Karafun Studio này không nên update (cập nhật) Karafun Player 1.20 hiện tại đang có trong máy, nếu không Karafun Studio sẽ không chạy được.

Thứ 2: Khi chạy Karafun Studio nên tắt đường Internet nếu không nó sẽ bị lỗi!!!