K-Lite_Codec & DIVX 9 cho Karafun Player

2014-10-11 14:12

Nếu Karafun video ko play ra hình hoặc không play ra tiếng có nghĩa là máy của bạn thiếu video/audio codecs để duyệt. Hãy download phần codec pack này và cài vào để giúp máy của bạn duyệt được video/audio của Karafun.

K-Lite_Codec & DIVX 9: https://www.mediafire.com/?3553ddxdd2a5opb