Hình ảnh đón tiếp HĐGMVN hội nghị thường niên kỳ II-năm 2014

2014-10-30 21:10


Hình ảnh Giáo Phận Nha Trang hân hoan đón tiếp quý Đức Giám Mục  thuộc HĐGMVN

về tham dự hội nghị thường niên kỳ II-năm 2014


Các Đức Giám Mục trực thuộc HĐGMVN năm nay chọn Tòa Giám Mục Nha Trang làm nơi họp hội nghị thường niên kỳ II-2014, từ ngày 27-30/10/2014.

Những hình ảnh đón tiếp quý Đức Giám Mục tại Tòa Giám Giám Mục Nha Trang