Chỉnh Echo Bằng Reaper

2014-10-11 14:13

Chỉnh Echo Bằng Reaper

 Download: https://www.mediafire.com/?cglttbq6dmvtvac

Bạn muốn hát live, bạn muốn biến máy tính của mình thành một dàn karaoke kỹ thuật số chuyên nghiệp, mọi thứ điều có thể thực hiện trên máy tính của mình, nhưng còn thiếu một thứ gì đó, khi hát live thì ca sĩ chuyên nghiệp cũng cần tới nó, đó là tiếng vang (echo) để tiếng được ngân nga hơn REAPER sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.