Karafun Ca Ngợi Chúa

Lo Gì - Sáng tác: Đức Dũng

2015-02-10 15:26
Lo Gì - Sáng tác: Đức Dũng

Xin Dạy Con Yêu Ngài

2015-02-10 10:33
Xin Dạy Con Yêu Ngài

Dụ Ngôn Người Trinh Nữ - Chí Nhân

2015-02-09 08:57
Dụ Ngôn Người Trinh Nữ - Chí Nhân

Biển Tình Xót Thương Thơ: Anh Đào Nhạc: Thế Thông

2015-01-28 22:38
Biển Tình Xót Thương Thơ: Anh Đào Nhạc: Thế Thông

Tâm Tình Thống Hối Thơ: Từ Linh - Nhạc: Hải Triều

2015-01-27 16:23
Tâm Tình Thống Hối Thơ: Từ Linh - Nhạc: Hải Triều

Tự Tình Sám Hối Thơ: Từ Linh Nhạc: Thế Thông

2015-01-24 23:38
Tự Tình Sám Hối  Thơ: Từ Linh  Nhạc: Thế Thông

Thuyền Trên Sông Thương - Thơ: Anh Đào - Nhạc: Hải Triều ( Có Bè)

2015-01-20 17:43
Thuyền Trên Sông Thương - Thơ: Anh Đào - Nhạc: Hải Triều ( Có Bè)

Thuyền Trên Sông Thương Thơ: Từ Linh Nhạc: Hải Triều

2015-01-15 23:47
Thuyền Trên Sông Thương  (Thơ: Từ Linh  Nhạc: Hải Triều)

Nếu Chúa Là

2014-11-28 16:07
Nếu Chúa Là

Chút Lòng Son -Sáng Tác : Hồng Trần, Phạm Đình Đài

2014-11-25 16:50
Chút Lòng Son -Sáng Tác : Hồng Trần, Phạm Đình Đài
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>