Karafun Ca Ngợi Chúa

Bánh Hằng Sống

2015-10-27 21:34
Bánh Hằng Sống

Tình Yêu Thiên Chúa - Beat Ca sĩ Ái Trinh

2015-07-31 22:01
Tình Yêu Thiên Chúa - Beat Ca sĩ Ái Trinh

Lời Kinh Nguyện Trầm

2015-07-24 22:45
Lời Kinh Nguyện Trầm

Khúc Ca Tạ Ơn

2015-07-22 13:57
 Khúc Ca Tạ Ơn 

Neo Bến Tình Thương - Thơ: Từ Linh- Nhạc: Hải Triều

2015-07-07 23:24
Neo Bến Tình Thương - Thơ: Từ Linh- Nhạc: Hải Triều

Người Gieo Giống

2015-06-18 23:31
Người Gieo Giống

Chúa Là Con Đường - Phanxicô

2015-03-20 21:30
Chúa Là Con Đường - Phanxicô

Nẻo đường truyền giáo (Dân Ca)

2015-03-17 20:13
Nẻo đường truyền giáo (Dân Ca)

Chúng Con Cần Đến Chúa - Phanxicô

2015-03-07 14:46
Chúng Con Cần Đến Chúa - Phanxicô

Người Chết Vì Yêu - LM Văn Chi

2015-03-05 21:47
Người Chết Vì Yêu - LM Văn Chi
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>